Czemu służą badania termowizyjne instalacji elektrycznej?


Badania termowizyjne to inaczej zdalna kontrola instalacji elektrycznej, polegająca na wykrywaniu promieniowania cieplnego. Wykonuje się je kamerą termowizyjną. Na podstawie rozkładu temperatur zwanych termogramami, interpretuje się kondycję instalacji elektrycznej. Uproszczając, należy szukać analogii do aparatu fotograficznego, który do pracy wykorzystuje podczerwień.
Interpretując wyniki, należy wziąć pod uwagę wpływ środowiska takich, jak na przykład wilgotność powietrza, rodzaj użytych materiałów, czy obciążenie instalacji elektrycznej.

Komu potrzebne są badania termowizyjne instalacji elektrycznej
Można powiedzieć, że tego typu badania są tak nieocenionym narzędziem diagnostycznym, że ciężko powiedzieć, gdzie się ich nie stosuje. Można jednak stwierdzić, że głównymi odbiorcami badań jest budownictwo, ciepłownictwo i elektroenergetyka.

Po co w ogóle badać instalacje elektryczne?
Około 20% wszystkich pożarów w danym roku, stanowią pożary wywołane przez instalację elektryczną. Większość z tego typu pożarów stanowią przeciążone, bądź też niesprawne instalacje. Przeprowadzanie okresowych kontroli wyeliminuje ryzyko wystąpienia pożaru. Co więcej, dowód przeprowadzenia takiej kontroli może mieć znaczenie przy ustalaniu wysokości składki na ubezpieczenie nieruchomości.

W warunkach produkcyjnych niekoniecznie musimy mówić o tak drastycznych zdarzeniach, jak pożar. Jednak nieprawidłowo działająca instalacja elektryczna może powodować zwarcia i awarie, które w efekcie doprowadzą do przestoju na hali produkcyjnej. Zmiany napięcia zasilającego mogą mieć wpływ na poprawne działanie urządzeń a jeśli trwają długo, mogą urządzenie uszkodzić. Naraża to firmę na duże koszty.

Czy można samemu przeprowadzić badanie termowizyjne?
Zaleca się skorzystanie z oferty firm, które się w tym specjalizują. Do wykonania właściwego pomiaru konieczne jest nie tylko odpowiednie urządzenie, ale także trzeba posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Bez dostosowania ustawień kamery do środowiska, w którym robiony jest pomiar, wynik będzie bezużyteczny.

Więcej: https://termoprofit.pl/